گواهینامه

مدارک و گواهینامه های بین المللی سام بیلیارد

سام بیلیارد همواره میکوشد تا با افزایش دانش روز در زمینه تولید و ایجاد نوآوری لذت بازی کردن را برای شما کاربران عزیز بیش از پیش ماندگار کند. از همین رو در این سالها کوشیده ایم تا با همکاری بیشتر با موسسات علمی و آموزشی دانش خود را در زمینه های مختلف افزایش دهیم. در ادامه بخشی از مدارک دریافتی توسط مدیریت مجموعه سام بیلیارد خواهید دید.