گواهینامه ها

مدارک و گواهینامه ها

شرکت سام بیلیارد در راستای توسعه ی دانش تولید و ارائه محصولات با کیفیت ، دوره های موثر تولید و مدیریت را در دانشگاه ها و موسسات علمی پشت سر گذاشته است.